POMAGAMY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, RODZICOM ORAZ OSOBOM DOROSŁYM

Ośrodek kompleksowego wspomagania rozwoju.

Stworzyliśmy zespół doświadczonych specjalistów, którzy od dawna pomagają dzieciom, młodzieży, rodzicom i osobom dorosłym w naszym regionie. Dzięki staraniom i nawiązaniu współpracy przez znanych terapeutów powstał ośrodek kompleksowego wspomagania rozwoju.

tel. 570 133 333

kolorowe szczęścliwe dziecko_kadr
O nas

Pomoc dla rodziców - Wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla twojego dziecka

Doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, poradniach i ośrodkach rehabilitacji daje nam wiedzę i zrozumienie potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodziców. Tworzymy zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy profesjonalnie doradzą, pomogą i wesprą w rozwijaniu indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Stawiamy kompleksowe diagnozy i prowadzimy skuteczne terapie.

Skuteczne narzędzia dla rozwoju poznawczego twojego dziecka

Oferta

W naszej poradni skupiamy się na indywidualnych potrzebach każdego pacjenta. Nasi doświadczeni i empatyczni psycholodzy i pedagodzy są gotowi zapewnić Wam wsparcie i pomoc w zakresie różnorodnych obszarów rozwoju, od trudności szkolnych po emocjonalne wyzwania.

SSUCv3H4sIAAAAAAAACpxUy27cMAy8F+g/LHyOAL0l5yt6L3qgKCpr1GsvbG+KIMi/l7bXu04aFEVv0mg4HJM0X79+ORyqBGOD1ePhdb7xvWnbyzgNMDV9x7B8uOIDdZmGPfI8GC/3AOVm6ocG2j2YYMJjBydisLu07Qy/LY/VOMF0GWmcs18hhImeWGMFbxKrxe/r/bA9LI8cwU9V9bDDxktasA1axf8rcj382L4GnqjDl7u3OeR4mSYaxqnHn3uThw/SOtxUNzlG80BwGqdmqc8+Vqn6XbhyH+7afKaXmqfFyfnYT/3f7Hyj/tzSZxLQwunlQ6hB72OEJEpAFBaLFNF7ErVS/EJapiLfyf9TwC35eliKfR2EgVqCdTauPqqCsoagSBivSVhlSUSdpQha+VCCxYhu81ABpVxM8SIj82ydmVwcCheDy6C1U4luZF10QS+zIIySyahEchaEROsd2QSZ8EaWxrmkSAnQJQjrs+ET1sJZmTFlo2uMd3L22UfPeug1l4EdQMAoUkjgnTOY6U62niT4bNlBzZ61dSJBXdg4xlA8lOz83XP2xeuoBbCQYI9SgOVSQ7BOQUnWultHKk43f5AVIahaWGAvqXYkQEkk6+tYk7mRczJojMvCAbCNiFnUtZdzhJRcRMgKltatM1P9/MXjf9r/xXDJTb/7gZ97hHYmmF2Hz0ODTfe0C+un47JhtjDsL900zKN4G92q7fszJB7cx0NhTdrwI4wj0/OG7xIh77P+tMvT9dMyWFfVKvPSma/K6GBrZ4OJTtcmKn0lrIvq2LDOYmczyNvi1PDPP2e9LwTIfaJtHShvpNVSR//njC+cJu8r18xSlfaGu++TkDxowmZKArj9IhvAwPPkotTcgbffAAAA//8DAN4AfOrCBQAA

Zajęcia indywidualne:​

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Integracja sensoryczna
 • Fizjoterapia
 • Terapia taktylna i integracja odruchów
 • Terapia logopedyczna
 • Konsultacje neurologiczne, psychiatryczne
 • Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne
 • Trening graficzny (grafomotoryka, terapia ręki)
 • Trening umiejętności społecznych
 • Psychomotoryka
 • Arteterapia

Diagnozy

 • Diagnoza i terapia trudności szkolnych
 • Diagnoza i terapia psychologiczna (zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, trudności wychowawcze u dzieci i młodzieży)
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Zajęcia grupowe​

 • Trening umiejętności społecznych (TUS )
 • Zajęcia twórczego rozwoju dla dzieci od 1 do 3 roku życia
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 • Psychomotoryka
 • Socjoterapia

Opinie

 • psychologiczno – pedagogiczne dotyczące trudności szkolnych
 • o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej
 • o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • o objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki.

Wczesne wspomaganie rozwoju ​​

Nasi specjaliści stosują najnowocześniejsze metody i techniki, aby pomóc dzieciom w rozwijaniu kluczowych umiejętności, takich jak komunikacja, koordynacja ruchowa, myślenie abstrakcyjne i wiele innych. Wspieramy również rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy, dbając o to, aby każde dziecko otrzymało indywidualne podejście i dostosowane narzędzia do nauki i rozwoju.

Metody Pracy

 • Metoda Vojty
 • Metoda NDT-Bobath
 • Stosowana analiza zachowania
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia taktylna
 • Integracja odruchów ustno – twarzowych
 • Terapia ręki
 • PECS
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 • Grafomotoryka
Poradnia COGITO Siedlce_2