fizjoterapeuta, pedagog specjalny współwłaściciel Poradni

Anna Siekierka

Jestem między innymi absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Od początku swojej drogi zawodowej specjalizuję się i kształcę w rehabilitacji pediatrycznej. Systematycznie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach dotyczących najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka, diagnostyki i sposobu leczenia fizjoterapeutycznego maluchów.

Bardzo interesuję się globalnymi problemami dzieci. Rozszerzając swoje zainteresowania i chęć niesienia pomocy zarówno dziecku jak i jego rodzinie otworzyłam wspólnie z koleżanką NPPP w Siedlcach chcąc holistycznie podejść do problemów dzieci i ich rodzin.

W COGITO prowadzę Rehabilitację, Kinezjologię rozwojową wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi European Bobath Tuors Association – Terapię i Ocenę Neurorozwojową, korekcję wad postawy. Jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, prowadzę rehabilitację najmłodszych podopiecznych Poradni. Zajmuję się zawodowo szeroko pojętymi problemami neurorozwojowymi dzieci. Zaburzeniami dotyczącymi zarówno aspektów ruchowych jak sfery psychospołecznej. Korzystam ze współpracy koleżanek i kolegów stanowiących zespół Poradni jeżeli problem dziecka wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Serdecznie zapraszam do współpracy z naszą placówką

psycholog, socjoterapeuta, terapeuta rodzin, terapeuta SI współwłaściciel Poradni

Michał Bartoń

Jestem absolwentem psychologii z sp. kliniczna i zdrowia na SWPS w Warszawie, UPH w Siedlcach oraz Collegium Balticum w Szczecinie, terapeutą Integracji Sensorycznej, sojoterapeutą, terapeutą rodzin i par. Planując utworzenie Poradni ukończyłem studia podyplomowe Organizacja i zarządzenie oświatą, w szczególności zainteresowała mnie tematyka dynamiki i zarządzania konfliktem.
W Poradni COGITO pełnię funkcję dyrektora i prowadzę terapię psychologiczną, konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe, terapię par i rodzin. Pracuję w nurcie terapii behawioralnej ważne jest dla mnie tu i teraz. Jestem również członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, prowadzę terapię psychologiczną i Integracji Sensorycznej.
Bardzo cenię profesjonalizm zespołu COGITO i współpracę z rodzicami. Ważne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa pacjentów i zadowolenie rodziców. To, że możemy pomagać zarówno dzieciom jak i rodzicom i opiekunom daje mi dużo radości i sprawia ogromną satysfakcję.

pedagog, terapeuta uzależnień

Budrecki Andrzej

Jestem absolwentem pedagogiki UPH, instruktorem fotografii i plastyki, ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium nowoczesnych metod terapii i diagnozowania uzależnienia i współuzależnienia, Studium Psychoterapii Grupowej Treningu Psychologicznego (Instytut Psychologii Zdrowia oraz licznych kursów, między innymi Mediacji rodzinnej, Szkolenie Fundacji “Dzieci Niczyje” Krzywdzenie i wykorzystywanie seksualne dzieci, Dialog Motywacyjny.

Pracuje przede wszystkim z osobami uzależnionymi od alkoholu ale również od narkotyków i uzależnień behawioralnych: hazardziści, również ze współuzależnionymi najczęściej kobiety: żony, matki osób uzależnionych. Pracuję z osobami z problemami DDA i DDD, z osobami z problemem dorastania w rodzinach w których występował problem uzależnień lub innych dysfunkcji: przemoc, zdrady, choroby przewlekłe.

psycholog, terapia tatylna

Magdalena Bakuła

Psychologię ukończyłam w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Ukończyłam takie szkolenia jak: Trening Zastępowania Agresji TZA, Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz kurs MNRI Terapia NeuroTaktylna.

W COGITO Jestem   członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju  i prowadzę terapię psychologiczną  i taktylną

Magister kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego,
pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Katarzyna Maciejuk

Doświadczenie zdobyłam podczas pracy w prywatnych gabinetach terapeutycznych min.  „Koliberek” w Węgrowie, „TiE” w Siedlcach, wielu przedszkolach publicznych i integracyjnych, domach pomocy społecznej dla osób chorych na alzheimera i schizofrenię.

Praca z dziećmi i osobami dorosłymi jest dla mnie wyzwaniem, pasją i ogromną przyjemnością. Kocham zbierać plony mojej pracy w postaci postępów rozwojowych swoich pacjentów i podopiecznych.  Każdy najdrobniejszy ”krok w rozwoju” moich pacjentów jest dla mnie niezmienną motywacją.  Bliski jest mi cytat Philsa Bosmana „ Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”. Dodałabym od siebie, że każdy człowiek jest niezwykłą, indywidualną osobowością, dlatego moja praca nigdy nie jest taka sama.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę nie tylko ze studiów, praktyki własnej i literatury, ale także z licznych kursów i szkoleń dzięki którym realizuje swoją pracę w Cogito :

 • Kurs Terapia Neurotaktylna (według Masgutowej)
 • Kurs Integracja odruchów ustno-twarzowych (według Masgutowej)
 • Kurs Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I( według Masgutowej)
 • Kurs Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II (według Masgutowej)
 • Kurs Archetypy Rozwoju Ruchowego (według Masgutowej)
 • Szkolenie Karta Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dziecka w wieku od 1. Miesiąc do końca 9 roku życia.
 • Kurs doskonalący ,, Trening Umiejętności Społecznych ‘’
 • Kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci
 • Szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej (w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki)
 • Szkolenie EEG Biofeedback- I stopnia
 • Kurs I stopnia p.t INSTRODUCTION TO HANDLE ON AUTISM ZROZUMIEĆ AUTYZM W POJĘCIU HANDLE
 • Warsztaty – ,,Rozwój mowy dziecka ”- Warsztaty – ,,Psychofizyczny rozwój dziecka. Skutki niezaspokojonych potrzeb oraz metody kompensacji opóźnień rozwojowych ”
 • Kurs Socjoterapii
 • Diagnoza ucznia nieprzystosowanego społecznie

W COGITO jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju  i prowadzę terapię pedagogiczną, terapię taktylną, Integrację Sensoryczną

pedagog

Beata Piotrowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, IPSiR- specjalizacja w zakresie oddziaływań psychokorekcyjnych, ukończyłam Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej, Pedagogiki Integracyjnej, Socjoterapii. Szkolenia z zakresu diagnozy i pracy z dzieckiem autystycznym, terapii indywidualnej i grupowej, terapii ręki. Jestem wieloletnim pracownikiem poradni psychologiczno- pedagogicznej.W COGITO jestem członkiem Zespołu Opiniującego, prowadzę diagnozy pedagogiczne, terapię pedagogiczną oraz terapię ręki.

neurologopeda, pedagog specjalny

Hanna Szkup

Jestem doświadczonym pracownikiem placówek oświatowych, medycznych  i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. W COGITO prowadzę terapię logopedyczną.

Zakres terapii prowadzonej w COGITO:

 1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci
 • terapia rożnych wad wymowy;
 • rozwijanie kompetencji językowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, niepłynnością, itp.;
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej (piktogramy, Makaton, PECS);
 • zajęcia grupowe z zakresu psychomotoryki;
 1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych
 • terapia afazji, dyzartrii – pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach mózgu i innych chorobach neurologicznych;
 • terapia laryngektomowanych – terapia mowy pacjentów po operacjach w obrębia jamy ustnej, gardła i krtani;
 • terapia dysfagii
psycholog

Ewelina Wańkowicz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończyłam psychologię – specjalność kliniczna i neuropsychologia. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam między innymi w szkole, w klinice psychiatrii w Lublinie, w fundacjach, podczas turnusów terapeutycznych i w przedszkolu. W COGITO prowadzę terapię psychologiczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

lekarz neurolog

Anna Witkowska

Doświadczony, niezwykle lubiany przez dzieci i ceniony przez rodziców i terapeutów z naszego regionu lekarz neurolog. Pani doktor w COGITO  prowadzi konsultacje i diagnozy neurologiczne.

neurologopeda

Iwona Wojcieszuk

Jestem dyplomowanym logopedą, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych o kierunku neurologopedia. Jestem doświadczonym pracownikiem placówek oświatowych, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, absolwentką licznych szkoleń z zakresu logopedii i neurologopedii. W COGITO  prowadzę Terapię logopedyczną.

pedagog specjalny, terapeuta SI

Dominika Łęczycka

Jestem magistrem pedagogiki, pedagogiem specjalnym, dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej, a także studentką psychologii.

W Cogito prowadzę terapię SI i pedagogiczną, w ramach WWRdz oraz pracuje z prywatnymi podopiecznymi Poradni, poza poradnią  jestem nauczycielem w jednej z siedleckich szkół.

Oprócz studiowania bardzo chętnie uczęszczam na różnego typu szkolenia, z których wiedzę wykorzystuję w praktyce. Dzięki nim udało mi się zdobyć, m.in. takie tytuły jak:

 • Instruktor rekreacji ruchowej, specjalność: gimnastyka korekcyjna.
 • Instruktor metody budowy ćwiczeń korekcyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci z wykorzystaniem treningu stabilizacji i rozciągania.
 • Instruktor „zdrowy kręgosłup”.
 • Trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się: „pomóż dziecku przetrwać rozwód”.
 • Realizator programu wychowawczo – profilaktycznego „spójrz inaczej” potwierdzony certyfikatem.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Moja praca daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. Cenię sobie indywidualne podejście do dzieci i staram się z każdym z nich tworzyć ciepłe relacje – tym samym budując w nich wysokie poczucie własnej wartości i ich wyjątkowości.

Sama zaliczam siebie do grona osób introwertycznych i wysoko wrażliwych, co traktuję jako swoją mocną stronę w dostrzeganiu potrzeb i emocji u dzieci. Czas wolny najchętniej spędzam w gronie rodziny lub wykorzystuję go na aktywności ruchowe, np.: wycieczki rowerowe. Moim największym marzeniem jest własna fundacja niosąca pomoc dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

LOGOPEDA

Sandra Ługowska

Jestem logopedą oraz prowadzę zajęcia z terapii taktylnej. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach. Przygodę z logopedią rozpoczęłam pracując w Studenckiej Poradni Logopedycznej, gdzie nabywałam doświadczenia w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Jestem terapeutą z czteroletnim stażem pracy. Zdobyte kwalifikacje i zgromadzaną wiedzę wykorzystuje w pracy terapeutycznej. Swoją wiedzą i doświadczeniami dzielę się podczas spotkań z rodzicami dzieci uczęszczających na moje zajęcia. Praca z dziećmi to nie tylko mój zawód, ale również pasja. Dużą radość sprawiają mi postępy moich podopiecznych. Zajęcia prowadzę z kilkumiesięcznymi maluszkami oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Poniżej przedstawiam wybrane kursy, które ukończyłam:

 • Terapia neurotaktylna wg Masgutowej;
 • Integracja Odruchów dynamicznych i posturalnych wg Masgutowej;
 • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania;
 • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne.

W COGITO Jestem   członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju  i prowadzę terapię logopedyczną  i taktylną

Skuteczne narzędzia dla rozwoju poznawczego twojego dziecka

Nasz zespół specjalistów wykorzystuje najnowocześniejsze metody terapeutyczne i narzędzia diagnostyczne, aby zidentyfikować konkretne trudności i opracować spersonalizowany plan działania. Dzięki temu możemy dostarczyć skuteczną terapię i wskazać konkretne strategie, które pozwolą na osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Metody pracy

 • Metoda Vojty
 • Metoda NDT-Bobath
 • Stosowana analiza zachowania
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia taktylna
 • Integracja odruchów ustno – twarzowych
 • Terapia ręki
 • PECS
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 • Grafomotoryka